Дипломирани правник, директор правних,
кадровских и општих послова у Институту за путеве ад Београд.
Рођена 1958. године, у Београду.
Образовање: XIV београдска гимназија.
На Правном факултету Универзитета у Београду,
дипломирала 1982. године, међународно- правни смер.
Правосудни испит положила 1994. године.

Сертификовани Службеник за јавне набавке од 2015. године.
Говори енглески и француску језик.
Запослена у Институту за путеве ад Београд од 1984. године.
Аутор већег броја стручних радова из области правног аспекта путне инфраструктуре и области јавних набавки