Дипломирани грађевински инжењер, рођен 1981. године у Београду, Република Србија.
Завршио десету Београдску гимназију.
Дипломирао на Грађевинском факултету Универзитета у Београду 2006. године на Kатедри за путеве, аеродроме и железнице.
У Институт за путеве се запошљава 2006. године у Одељење за пројектовање путева у оквиру Завода за пројектовање путева „Траса“.

Као сарадник и руководилац радио на изради преко 30 пројеката путне инфраструктуре.
Као аутор или коаутор учествовао у објављивању 6 научно-стручних радова.
Члан Инжењерске коморе Србије од 2009. године.
На место директора Завода за пројектовање „Траса“ Инситута за путеве именован маја 2013. године.
Потпредседник je Српског друштва за путеве „VIA-VITA” за техничка питања од октобра 2014. године.
Говори енглески језик.