Историјат друштва

Српско друштво за путеве вуче корене из далеке 1934 године, као један од правних сукцесора тадашњег Друштва за путеве, основаног на Техничком факултету у Београду од стране истакнутих стручњака , инжењера , професора и руководиоца у ондашњем путном систему. Оснивачка Скупштина одржана је 17.05.1934. године, а одмах по формирању из Београда је покренута иницијатива да се у ондашњим бановинама, у њиховим седиштима, као и већим градовима, формирају Друштва за путеве и одмах почну са радом. Први часопис који издаје Друштво звао се „Гласник“.

После II светског рата Друштво за путеве Србије VIA-VITA наставило је са радом 17.05.1953. године на Скупштини која је одржана у Београду. За председника је изабран Радојица Јауковић, дипл.инж.грађ. који је тада био директор Дирекције за путеве Србије. Тада је одлучено и да се издаје часопис „Пут и саобраћај“. Редовно су одржаване годишње скупштине. Друштво је консултовано код доношења свих законских прописа и норматива путног система. Тимови који су креирали рад Друштва, плански су остваривали све идеје, и то посебно када је реч о сарадњи са IRF, AIPCR и другим међународним организацијама у свету. Српско друштво за путеве је редовно и активно учествовало у раду у Савезу друштава за путеве Југославије.

Рад и организација Српског друштва за путеве од 1934. до 1940. године одвијали су се у почетним корацима стварања садржаја рада и организације на својој територији, као и подстицају да се организују Друштва за путеве у преосталим бановинама и већим местима, а такође се радило и на повезивању Друштва са Друштвима суседних земаља и међународним организацијама за путеве. Друштво је имало за циљ да прати и разматра сва стручна питања везана за развој путне мреже, њено модернизовање, унапређење и специјализацију стручног особља на пројектовању, грађењу и одржавању путева. Руководство Друштва је имало посебан задатак да редовно обезбеђује финансијска средства за нормалан рад Друштва, штампање „Гласника“ и друге активности. Финансијска средства су обезбеђивана путем чланарине, реклама у часопису, донација свих заинтересованих организација и појединаца.

Српско друштво за путеве је давало предлоге и своје примедбе на законодавна акта, прописе и стандарде. Редовне скупштине су одржаване годишње, а сваке друге године конгреси, стручна предавања, изложбе посвећене актуелним темама и др. Посебна пажња је посвећена сарадњи са међународним организацијама за путеве као што су: „Стално међународно удружење за конгресе путева“ са седиштем у Паризу (то удружење је 1934. године обележило 20 година постојања) и Удружење Друштава за путеве са суседним државама (Македонијом, Бугарском, Грчком и Румунијом).

Српско друштво за путеве наставља традицију одржаних шеснаест Конгреса организованих на простору на коме је деловало и ово Друштво за путеве.
Први Српски Конгрес за путеве , који је одржан 2014. године, представља прву манифестацију ове врсте која се одржава у Републици Србији као самосталној држави, са тенденцијом даљег редовног одржавања, у чему се огледа његов посебан значај.