Други Српски Конгрес за путеве наставља традицију одржавања досадашњих конгреса. Кроз седам основних тема, конгрес о путевима ће обезбедити јединствен форум у циљу размене најновијих научних и стручних сазнања, нових метода и технологија, које представљају решења из најбоље праксе из целог света. Основни циљ скупа је да учесници конгреса разменом наведених знања и искустава из путног и саобраћајног инжењерства, створе могућност да иста примене у својим срединама-земљама и тако унапреде путну мрежу и путну привреду за добробит економије и друштва у целини.

Овогодишњи Конгрес је подржан и од стране Internacional Road Federation (IRF) са којим ће Српско друштво за путеве у будућности реализовати низ активности.

www.kongresoputevima.rs