мр Логарушић Марка Јосип, дипл. инж. грађ. септембра 1975. године на Грађевинском факултету у Сарајеву, стекао звање дипломираног грађевинског инжењера, саобраћајног смера, а на техничком факултету у Новом Саду 2002. године, смер “Инвестициони менаџмент и берзанско пословање“ 2005. године стекао звање магистра техничких наука из области индустријско инжењерство и менаџмент, одбраном магистарског рада на тему “Управљање пројектима као основ унапређења инвестиционих подухвата у нискоградњи“.Након дипломирања на факултету радио у предузећу “Сремпут“ у Руми на пословима изградње и одржавања путева, на радним местима инжењера на градилишту, техничког директора и директора ООУР-а “Изградња“.

Након десет година рада у оперативи ради као директор “Електронског рачунског центра“ и директор “Завода за урбанизам и економско техничке послове“ у Шиду. У АД “Шидпројект“ од 1990. године да данас ради као директор предузећа, са прекидом од 1996. до 2000. године када ради као самостални пројектант нискоградње.Био je члан Скупштине Инжењерске коморе Србије, Скупштине Привредне коморе Србије, а сада је члан Управног одбора и Скупштине Привредне коморе Војводине, Управног одбора Српског друштва за путеве и придружени је члан Инжењерске академије Србије због доприноса развоју науке, струке и напретка Србије.
За свој досадашњи рад добио је 2009. године Плакету Привредне коморе Србије за постигнуте резултате у развоју и унапређењу привреде Републике Србије.