Пут и саобраћај IV/2014

Пут и Саобраћај IV/2014 Број 4 | Септембар-Децембар 2014 АНАЛИЗА АСФАЛТНИХ МЕШАВИНА НА ОСНОВУ  ДВОДИМЕНЗИОНАЛНИХ СКЕНИРАНИХ СЛИКА   Даринка Матић, мастер.инж.грађ. Е-mail: darinka_m@yahoo.com Проф. др Горан Младеновић, дипл.инж.грађ.Грађевински...

Детаљније

Пут и Саобраћај I/2015

Пут и Саобраћај I/2015 Број 1 | Јануар-Март 2015 | Година  LXI АНАЛИЗА УСЛОВА У КОЈИМА ЈЕ, ИЛИ НИЈЕ, ПОГОДНА ПРИМЕНА ВИШЕКРИТЕРИЈУМСКЕ АНАЛИЗЕ У ВРЕДНОВАЊУ ПРОЈЕКАТА ПУТЕВА   Проф.др Љубиша Кузовић, дипл.инж.саобр. др Бранимир Ујдур...

Детаљније

Пут и сaобрaћaј II/2015

  Пут и сaобрaћaј II/2015 Број 2 | Април-Јун 2015 | Година LXI ОПТИМАЛНА ПОЛИТИКA ОДРЖАВАЊА ДРУМСКИХ МОСТОВА У СРБИЈИ     доц. др Машовић Снежана, дипл. инж. грађ. Грађевински Факултет Универзитета у Београду, smasovic@grf.bg.ac.rs...

Детаљније

Пут и Саобраћај III/2015

МЕТОДОЛОШКИ ОКВИР ЗА СТУДИЈЕ ОПРАВДАНОСТИ СПЕЦИФИЧНИХ ПРОЈЕКАТА – пример случаја вредновања саобраћајне везе комбинацијом жичаре и пута – др Драженко Главић, дипл.инж.саоб. Саобраћајни факултет, Универзитет у Београду...

Детаљније