III ОКРУГЛИ СТО

III  ОКРУГЛИ СТО Предговор Генерални извештај о активностима на студијско-пројектној документацији након другог округлог стола и дефинисање отворених питања у избору коридора аутопута Београд – Јужни Јадран Достигнути и...

Детаљније

IV Округли сто

IV Округли сто Генерални  извештај  о активностима на студијско пројектној документацији и изналажењу начина финансирања за пројекат аутопута Београд – Јужни Јадран. Генерални пројекат аутопута Београд – Јужни Јадран...

Детаљније

ОЦЕНЕ, ЗАКЉУЧЦИ И ПРЕПОРУКЕ СА НАУЧНО-СТРУЧНОГ СКУПА

ОЦЕНЕ, ЗАКЉУЧЦИ И ПРЕПОРУКЕ СА НАУЧНО-СТРУЧНОГ СКУПА Председник програмског одбора округлог стола Проф. др ЉУБИША КУЗОВИЋ, дипл. инж. академик ЈИНА Опште о скупу, значају коридора и циљевима Досадашње активности на пројекту...

Детаљније

AIPCR – PIARC РЕЧНИК ИЗ ПУТНОГ ИНЖЕЊЕРСТВА

AIPCR - PIARC РЕЧНИК ИЗ ПУТНОГ ИНЖЕЊЕРСТВА Речник је издало Друштво за путеве Србије „ВИА-ВИТА" са жељом да помогне стручним кадровима који се баве путним инжињерством да лакше савладају проблеме техничке комуникације са стручцима из других...

Детаљније

ОДРЖИВИ РАЗВОЈ ДРЖАВНИХ ПУТЕВА

ОДРЖИВИ РАЗВОЈ ДРЖАВНИХ ПУТЕВА Уводно излагање Одрживи развој државних путева србије Мрежа аутопутева утврђенa Просторним планом Србије, правци паневропских мултимодалних транпостних коридора, правци TEM мрежe и правци REBIS мреже кроз Србију...

Детаљније

Путна мрежа Пештерске висоравни и планине Голија

Путна мрежа Пештерске висоравни и планине Голија Уводно излагање Путна мрежа Пештерске висоравни и планине Голије Специфичности одржавања путева ад „Нови Пазар – пут“ са посебним освртом на зимско одржавање Утицај микро...

Детаљније

ПОВЕЗИВАЊЕ АУТОПУТА БЕОГРАД-ЈУЖНИ ЈАДРАН СА КОРИДОРОМ

ПОВЕЗИВАЊЕ АУТОПУТА БЕОГРАД-ЈУЖНИ ЈАДРАН СА КОРИДОРОМ  Садржај Монографије Предговор Усмереност саобраћајних токова са правца Београд – јужни Јадран, с обзиром на изворишта и одредишта у односу на подручје леве и десне...

Детаљније

II ОКРУГЛИ СТО

II  ОКРУГЛИ СТО Предговор Генерални извештај о активностима на студијско-пројектној документацији након другог округлог стола и дефинисање отворених питања у избору коридора аутопута Београд – Јужни Јадран  Достигнути и очекивани...

Детаљније

I Округли сто

I ОКРУГЛИ СТО 1.    Оцене, закључци и препоруке са научно-стручног скупа – округлог стола посвећеног пројекту аутопута београд – јужни јадран 2.    Досадашње активности на изради студијско, пројектне и планске документације за...

Детаљније

ПОВЕЗИВАЊЕ АУТОПУТА БЕОГРАД-ЈУЖНИ ЈАДРАН СА КОРИДОРОМ

Повезивање аутопута Београд-Јужни Јадран са коридором 10 и основном саобраћајном мрежом Београда (Монографија)   за наручивање монографије назовите: 011 2493134 Садржај Монографије Предговор Усмереност саобраћајних токова са...

Детаљније