Мрежа државних путева - информације

Табеларни приказ евиденције укупне дужине државних путева
Преузмите документ: Укупна дужина државних путева

Приказ карте државних путева
Преузмите документ: Карта државних путева

Приказ карте државних путева
Преузмите документ: Карта референтног система државних путева

Референтни систем мреже државних путева Републике Србије Април 2016
Преузмите документ: Референтни систем

Службени гласник Републике Србије – Уредба
Преузмите документ: Уредба

Трибине

Инжењерске коморе Србије: Трибина СДП VIA-VITA

Закључци трибине “Пројекат аутопута Београд – Јужни Јадран за потез Београд (обилазница) – Обреновац”.

Саопштење СДП VIA-VITA

“Улагање у варијанту Сурчин – Обреновац, уместо у варијанту Остружница – Обреновац, представљало би економски злочин за Србију”

Стручна литература

Овај уџбеник је намењен  пре свега Студентима Грађевинског факултета Униберзитета у Београду, који у свом плану наставе имају предмет “Коловозне конструкције”, Циљ је да се студенти упознају са основним принципима пројектовања и изградње коловозних конструкција и створи основа за њихово самостално усавршавање касније у пракси.

Преузмите књигу

Сврха овог приручника  је да помогне “Општинским управама” тј. Локалним управама (Локалним јавним агенцијама) у комуникацији са надлежном републичком администрацијом, у циљу обезбеђења финанцијских средстава и квалитетније изградње и одржавања локалних путева, али и административно устројство локале управе са гледишта надлежности које се односе  на локалне путеве

Презмите приручник

Поправке коловозних конструкција
Презмите књигу

Упутство за ревизију безбедности пута
Преузмите упутство

Илустровани технички услови за изградњу и поправку путева
Презмите књигу